Vánoční balíček tří knih

Vánoční balíček tří knih

Kniha Ne! – Umění říkat ne bez výčitek svědomí
Kniha Agrese – Proč je pro nás i naše děti nezbytná
Kniha Dialog – Profesionálně vedená spolupráce učitelů s rodiči

Cítíte se jako rodiče či jako učitelé nejistí a vyčerpaní? Jsou chvíle, kdy si s dětmi prostě nevíte rady? Přejete si proměnit atmosféru v rodině nebo ve třídě, ale nedaří se vám to tak, jak byste si přáli?

Inspirujte se v knihách dánských rodinných terapeutů. Množství konkrétních příkladů z každodenního života vám pomůže zbavit se škodlivých návyků tradiční výchovy a objevit nové a funkční alternativy vycházející z respektu k sobě i dětem.

Kniha NE! vám pomůže
– vymezovat vlastní hranice s respektem k sobě i druhým;
– říkat dětem NE způsobem, který je nezraní;
– vést děti k osobní odpovědnosti, k zdravě rozvinutému sebepojetí a schopnosti řídit se vnitřním kompasem.

Kniha AGRESE vám umožní
– porozumět dětem, které svou agresi vybíjejí navenek;
– pomoci i těm, které svou agresi zvnitřňují a obracejí ji proti sobě sebedestruktivním chováním;
– nahlížet pod povrch agresivního chování dítěte a pátrat po příčině, která ho vyvolává.

Kniha DIALOG vám nastíní, jak
– navázat skutečný dialog (ne dva paralelní monology) a jak jej vést při řešení problémů, konfliktů a názorových rozdílů s učiteli ve škole i školce;
– spolupracovat s učiteli v případě šikany nebo v období krize, jako je rozvod, úmrtí v rodině a jiné;
– fungují školy a školky v Dánsku, jaké jsou jejich hlavní cíle a na jakých hodnotách zakládají spolupráci s rodiči.
P. S.: Po přečtení můžete knihou obdarovat oblíbenou učitelku vašeho dítěte:)

Kniha Ne: Vazba měkká, 96 stran

Kniha Agrese: Vazba měkká, 152 stran

Kniha Dialog: Vazba pevná, 232 stran

Reference

Zvýhodněné balíčky

Balíček knih:

Ne! a Agrese

jen za 670 Kč 622 Kč

Koupit společně