Poprvé do školy

: 7. 9. 2022 od 18:00
online přednáška

Přednáší Jana Hudecová

Většina dětí se na svůj nástup do školy velmi těší. V první školní den jim oči září štěstím, nemohou se dočkat, až přijdou do školy a budou se učit. Pak se jejich nadšení z učení během prvních dvou nebo tří let školní docházky pomalu vytrácí. Důvodů je mnoho.

Jedním z nich je, že školy dělají z učení povinnost. Dalším jsou každodenní konflikty mezi rodiči a dětmi týkající se domácích úkolů. Ty se postupně stávají tím, co si dítě spojuje s učením. Neprospívá tomu ani často nefungující komunikace mezi rodičem a učitelem nebo skutečnost, že mnoho rodičů, místo aby své dítě podporovali, ho jen kontrolují, kritizují nebo stojí na straně školy proti němu.

Hlavní otázky tedy jsou:
– Jak nebrat dětem radost z učení?
– Jak je podporovat v různých složitých situacích souvisejících se školou?
– Jak jim co nejvíce dopomoct, aby rozvinuly svůj plný intelektuální potenciál?

Dozvíte se:

  • Proč je pro většinu dětí náročné dosahovat dobrých učebních výsledků.
  • Co to znamená, že se děti učí jako vědci, a ne jako žáci.
  • Z čeho pramení úzkosti, které mnozí rodiče pociťují, když jejich dítě začne chodit do školy.
  • Proč se často nedaří navázat oboustranně spokojenou komunikaci mezi učitelem a rodičem.
  • Proč vedou domácí úkoly ke konfliktům a bojům mezi rodičem a dítětem.

Máte zájem? Zapište se na přednášku.

Přednáška proběhne online, trvá 60 minut, posledních 15 minut je věnováno diskusi.

Cena: 300 Kč

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.