Přednášky

Nechte se inspirovat našimi přednáškami na různá témata. Nově získané informace vám pomohou lépe zvládat každodenní situace s dětmi, umožní vám porozumět souvislostem v širším kontextu a odhalit škodlivé automatismy.

Rekonstrukce rodinných hodnot

:

Videozáznam přednášky. Jesper Juul zde nabízí nové pohledy na rodinu a její hodnoty. Inspiruje účastníky ke změně myšlení a často i k částečnému nebo celkovému přehodnocení hodnot, které ve své rodině považují za důležité. Celkový čas: 1 hod. 26 min.

Kompetentní dítě

:

Videozáznamy čtyř přednášek Jespera Juula včetně závěrečné diskuse inspirované celosvětovým bestsellerem Your Competent Child (v češtině tato kniha vyjde pod názvem Kompetentní dítě) byly natočeny ve Švédsku. Celkový čas: 6 hodin. Určeno rodičům i odborníkům.

Výcvik

Poznáte, jak jednat s dětmi a rodinami dle hodnot Jespera Juula a jak to vše převést do každodenního života. Náš výcvik jde do hloubky, je velice intenzivní.

Workshop empatie

: 9.–10. listopad 2024
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením

Rozvíjejte své vztahové kompetence tréninkem přítomnosti a empatie. Prožitkový třídenní workshop, který kombinuje praktická cvičení s teoretickým výkladem a vzájemnou reflexí.

Výcvik intervize

: 12.–13. říjen 2024 (modul I)
12.–13. duben 2025 (modul II)
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením

Intervize rozvíjí vztahové kompetence jednotlivce opakovanou reflexí vlastní práce. Jde o strukturovanou metodu, která systematicky trénuje schopnost kolegů k sebereflexi, ke vzájemné podpoře a výměně zpětné vazby.

Supervize pro lektory Familylabu

: 16. říjen 2024
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením

Skupinová supervize slouží k podpoře lektorů, pomáhá jim hlouběji porozumět filozofii a hodnotám Jespera Juula, tak aby je mohli šířit dál a inspirovat semináři rodiče nebo kolegy.

Výcvik vztahových kompetencí

: 17.-20. říjen 2024 (modul 1)
16.-19. leden 2025 (modul 2)
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením

Výcvik vám pomůže prohloubit znalosti v oblasti vztahových kompetencí. Přiblíží vám principy, které hrají důležitou roli v rodinné dynamice a umožní vám s dětmi vytvářet kvalitní vztahy.