Rekonstrukce rodinných hodnot

Videozáznam přednášky Jespera Juula

Koupit za 690 Kč

UPOZORNĚNÍ!
Celý videozáznam přednášky je v anglickém jazyce bez titulků.

Jesper Juul se zde zabývá rodinou, jejím významem, strukturou, jejími hodnotami a také tím, čemu musejí dnešní rodiče při výchově a vzdělávání svých dětí čelit. Nabízí nové pohledy a souvislosti, inspiruje účastníky ke změně myšlení a často i k částečnému nebo celkovému přehodnocení hodnot, které ve své rodině považují za důležité.

Další témata:
– manželství a rodina jako volba;
– od politických hodnot k existenciálním;
– konec morálního konsenzu;
– osobní hodnoty a potřeba jít do sebe;
– evoluce otcovství;
– přechod od vztahu subjekt–objekt k rovnocennosti;
– vzájemný proces učení se s dítětem;
– změna paradigmatu;
– něco málo z neurovědy.

Celkový čas: 1 hod. 26 min.
Natočeno ve Slovinsku.

Po zakoupení videozáznamu přednášky vám na e-mail zašleme přihlašovací údaje pro přístup do členské sekce, kde si ji budete moci kdykoli zhlédnout.

Pro koho je přednáška určena

Především pro rodiče a prarodiče. Může být také inspirací pro odborníky, kteří s dětmi a dospívajícími pracují: pro psychology, terapeuty, pedagogické nebo sociální pracovníky, rodinné poradce a jiné profese.

Kdo přednáší

Jesper Juul, dánský rodinný terapeut a světový sociální inovátor s titulem Ashoka Fellow, který usiloval o celospolečenskou systémovou změnu v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. V přednášce shrnuje své zkušenosti a předkládá základní principy či hodnoty, jako jsou osobní integrita, autenticita, rovnocennost a osobní odpovědnost, které pomáhají zlepšovat kvalitu vztahů nejen v rodině.