Milovat je nestačí
Potřebují mít s vámi
kvalitní vztah

Inspirujte se zkušenostmi z Dánska

Pomáháme rodinám a vzdělávacím institucím utvářet prostředí pro dobré duševní zdraví dospělých, dětí i dospívajících, přičemž zdůrazňujeme kvalitu mezilidských vztahů.

Věříme, že…

Existují lepší způsoby výchovy a vzdělávání dětí než autoritářská moc nebo bezbřehá svoboda. Místo toho přinášíme alternativu v podobě vztahů založených na rovnocennosti, autenticitě, integritě a osobní odpovědnosti.

Použití jakýchkoli metod či technik ve vztazích nutí dospělé osvojit si praktiky, jež pro ně nejsou přirozené.

Každému z nás prospívá, když nalezne, jak být sám sebou ve vztahu k ostatním. Autenticky a bez hraní rolí.

Co děláme

Podporujeme odborníky pracující s dětmi a rodinami, kterým umožňujeme osobní a profesní růst pomocí rozvoje vztahových kompetencí.

Pomáháme rodičům, aby nacházeli nové pohledy na respektující výchovu a dokázali proměňovat lásku k dětem v láskyplné chování.

Kdo jsme

Nezisková organizace Familylab ČR z.ú. je součástí mezinárodní asociace aktivní ve dvaceti osmi zemích, kterou založil dánský rodinný terapeut Jesper Juul, nositel titulu Ashoka Fellow.

Knihy

Načerpejte nové informace

Dialog

Kniha pomáhá porozumět principům dobré spolupráce pedagogů s rodiči, aby z ní měly co největší přínos děti.

Prozkoumat všechny knihy

Přednášky a výcvik

Začněte dělat věci jinak

Výcvik intervize

: 23.-24. března 2024 (Modul 1)
13.-14. dubna 2024 (Modul 2)
12.-13. října 2024 (Modul 3)
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením

Intervize rozvíjí vztahové kompetence jednotlivce prostřednictvím reflexe vlastní práce. Posiluje konstruktivní vztah k vlastním profesním slabinám a nedostatkům.

Výcvik vztahových kompetencí

: 26.-29. října 2023 (Modul 1), 1.-4. února 2024 (Modul 2)
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením

Výcvik vám pomůže prohloubit znalosti v oblasti vztahových kompetencí. Přiblíží vám principy, které hrají důležitou roli v rodinné dynamice a umožní vám s dětmi vytvářet kvalitní vztahy.

Kompetentní dítě

:

Videozáznamy čtyř přednášek Jespera Juula včetně závěrečné diskuse inspirované celosvětovým bestsellerem Your Competent Child (v češtině tato kniha vyjde pod názvem Kompetentní dítě) byly natočeny ve Švédsku. Celkový čas: 6 hodin. Určeno rodičům i odborníkům.

Rekonstrukce rodinných hodnot

:

Videozáznam přednášky. Jesper Juul zde nabízí nové pohledy na rodinu a její hodnoty. Inspiruje účastníky ke změně myšlení a často i k částečnému nebo celkovému přehodnocení hodnot, které ve své rodině považují za důležité. Celkový čas: 1 hod. 26 min.

Všechny přednášky a výcvik

Náš tým

Zakladatelé
Familylab ČR

Lektoři

Další lektoři