Workshop empatie

: 1.–3. březen 2024
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením
Koupit za 7 490 Kč

Rozvíjejte své vztahové kompetence tréninkem přítomnosti a empatie. Prožitkový třídenní workshop, který kombinuje praktická cvičení s teoretickým výkladem a vzájemnou reflexí.

Toužíte umět navazovat a udržovat dobré vztahy s dětmi a mladými lidmi? A také je obnovovat ve chvílích, kdy se naruší a vy cítíte, že ztrácíte vzájemný kontakt, půdu pod nohama, a navíc se vám spouštějí emoce a reakce, o kterých jste dosud ani netušli, že je máte?

Co vám workshop přinese?
Workshop vám umožní rozvíjet vztahové kompetence při práci s dětmi a dospívajícími. Získáte nový pohled na vztahy a jejich kvalitu. Obeznámíte se s pěti přirozenými vnitřními zdroji, jimiž disponují všechny lidské bytosti. Navázáním kontaktu s těmito zdroji budete umět regulovat sebe sama v obtížných situacích, kdy se cítíte pod tlakem. Kontakt navážete také se svým autentičtějším „já“. Dosáhnete většího vnitřního klidu, sebejistoty při práci, lepší seberegulace, pocítíte úlevu a uvolnění na fyzické i duševní úrovni. Práci s dětmi si tak možná začnete znovu plně užívat. Vše, co se na workshopu naučíte, využijete i ve svém osobním životě, obzvláště ve vztazích s dětmi, partnerem či vlastními rodiči.

Co vás čeká?
Seznámíte se s krátkými a velmi efektivními cvičeními, která budeme praktikovat v tichu, v pohybu, v dialogu a hře. Cílem těchto cvičení je posílit vaši schopnost být přítomní tady a teď, také prohloubit empatii a porozumění vůči sobě i druhým.

Proč je tohle vše důležité?
Vztahy jsou tím, co nás všechny spojuje. Jako lidé jsme sociální bytosti – k tomu, abychom přežili, potřebujeme vstupovat do vztahů s druhými lidmi. Vztahy nám umožňují prospívat, růst, vzkvétat a rozvíjet se. To platí pro dospělé a obzváště důležité to je pro děti.

Stále více výzkumů ukazuje, jak jsou dobré vztahy důležité pro vývoj a duševní pohodu dětí. Není však vždy snadné uplatňovat vztahové kompetence v situacích, když jsme pod tlakem, a tedy v konfliktech, v emocích nebo jiných situacích, které pro nás představují výzvu.

Každý den výcviku začíná v 9.00 hod. a končí v 17.00 hod. Přestávka na oběd je obvykle mezi 12.30 a 13.30 hod.

Pro koho je určen

  • Všem odborníkům pracujícím s dětmi a mládeží – především učitelům, vychovatelům, průvodcům, speciálním pedagogům a psychologům pracujícím ve školách a školkách. Také dětským terapeutům, rodinným poradcům, sociálním pracovníkům, pěstounským rodinám apod.
  • Vítáni jsou i rodiče a jiní, jelikož workshop je přínosný pro každého, kdo touží být v lepším kontaktu se sebou samým, se svým tělem a emocemi a kdo touží posílit svou schopnost seberegulace, empatie a porozumění vůči sobě i druhým.

Kdo ho povede

Katinka Gøtzsche

Předsedkyně The Danish Association for promoting life wisdom in children (Dánské společnosti pro podporu životní moudrosti u dětí). Má magisterský titul v oborech psychologie, dramaturgie a tanec. Školí učitele a jiné odborníky pracující s dětmi a mládeží, učí je vztahovým kompetencím v kombinaci s cvičeními zaměřenými na rozvoj všímavosti, empatie a setrvání v přítomném okamžiku. Dlouhé roky pracovala jako učitelka na střední škole v Dánsku a psycholožka pro děti a mladé lidi s osobními a studijními problémy. Mezi její současné aktivity patří program Hand in Hand (Ruku v ruce), do kterého se zapojilo 11 evropských zemí, a dvouletý vzdělávací program Training Empathy (Trénink empatie). Pracuje také v The Danish Centre for Mindfulness (Dánském centru pro všímavost) na univerzitě v Aarhusu.

Cena

Přihlášení možné do 16. 2. 2024: 7 490 Kč

Koupit za 7 490 Kč

Počet míst je omezen na 25 osob.