Výcvik intervize

: 13.–14. duben 2024 (modul I)
12.–13. říjen 2024 (modul II)
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením

Jde o intenzivní vzdělávací program práce s dialogem a kolegiální reflexí. Převážnou část výcviku tvoří diskuse a nácvik dialogů jak v plénu, tak v menších pracovních skupinách, v nichž účastníci samostatně pracují na základě dané struktury. Metoda výuky se soustředí na proces a zkušenost, podporuje jak profesní rozvoj, tak otevřenost a důvěru mezi kolegy.

Metodu intervize (vzájemné kolegiální reflexe) vyvinul dánský psycholog Peter Mortensen, spoluzakladatel Dánského institutu rodinné terapie (DFTI – Dansk Familieterapeutisk Institut, https://www.dfti.dk), a to ve spolupráci s řadou škol, které tuto metodu na svém pracovišti testovaly. Jde o strukturovanou pracovní metodu pro odborníky, kterou lze na pracovišti zavést s využitím minimálních externích zdrojů, například ve formě supervize. Tato metoda systematicky trénuje schopnost kolegů k sebereflexi, ke vzájemné podpoře a výměně zpětné vazby. Zkušenosti s ní jako s katalyzátorem profesního rozvoje jsou velmi pozitivní.

Zatímco supervize je z definice založena na rozdílech v kompetencích a rolích, intervize se vyznačuje dialogem mezi odborníky, kteří jsou na stejné profesní pozici a dosahují podobné úrovně profesních zkušeností a kompetencí. V angličtině se tento typ rozvojového dialogu obecně označuje jako „peer group supervision“.

Při kolegiální reflexi je krátkodobým cílem vzájemně podporovat reflexi aktuálních pracovních potíží jednotlivce s pozorností, empatií a aktivní účastí. Dialog vybízí kolegy ke zpětné vazbě. V dlouhodobé perspektivě je cílem této metody zvýšení profesní úrovně pracovníků, rozvoj kolegiality, sebepojetí a zvýšení duševní pohody při práci.

Stručně řečeno, intervize rozvíjí mezilidské dovednosti a tím i vztahové kompetence jednotlivce opakovanou reflexí vlastní práce. Posiluje konstruktivní vztah k vlastním profesním slabinám a nedostatkům. Skupinová kolegiální reflexe neboli intervizní skupina však není skupina terapeutická ani skupina, jež by se zaměřovala na podporu osobního rozvoje jednotlivce, a proto je důležité, aby obsah dialogů nevycházel ze soukromého života účastníků.

Výcvik probíhá ve dvou modulech, každý modul sestává ze dvou dnů, tj. 4 dny celkem (28 výukových hodin).

Podstatnou část výcviku tvoří praktický nácvik intervize. I proto se očekává, že účastníci v období mezi moduly použijí prezentovanou pracovní metodu na svém pracovišti, aby si mohli vyzkoušet její použitelnost v každodenní praxi a následně mohli sdílet vlastní zkušenosti. Účastníci musí být také ochotni pracovat ve skupinách během výcviku i mezi jednotlivými moduly a otevřeně přispívat vlastními tématy.

Každý den výcviku začíná v 9.00 hod. a končí v 17.00 hod. Přestávka na oběd je obvykle mezi 12.30 a 13.30 hod.

Pro koho je určen

  • Pro odborníky pracující s dětmi, dospívajícími nebo s celými rodinami, tj. pro pedagogické pracovníky ve školách a školkách, psychology a terapeuty, sociální pracovníky, pěstounské rodiny, rodinné poradce a podobné profese.

Kdo ho povede

Peter Mortensen
Psycholog, psychoterapeut, supervizor, lektor, konzultant, spoluzakladatel a donedávna i ředitel (2010–2023) Dánského institutu rodinné terapie (DFTI – Dansk Familieterapeutisk Institut). DFTI má dlouholeté zkušenosti s výcvikem rodinných terapeutů a supervizorů, nabízí širokou škálu školení a poradenských služeb.

Peter již přes 35 let pracuje jako lektor a supervizor v oblasti experientální rodinné terapie, prvních 23 let působil po boku Jespera Juula. Školí rodinné terapeuty a supervizory v Dánsku, v minulosti také v Norsku, na Faerských ostrovech, v Rakousku, Grónsku, Chorvatsku a USA. Kromě toho má jako konzultant bohaté zkušenosti s profesními skupinami, od práce s institucemi, jako jsou školy, mateřské školy a jesle, až po regionální management v obcích. Kromě výuky a poradenství má od roku 1989 i soukromou praxi. Je tvůrcem metody vzájemné kolegiální reflexe vycházející z celoživotní práce dánského rodinného terapeuta Jespera Juula.

Cena

Přihlášení do 30. 11. 2023: 17 000 Kč
Přihlášení do 15. 2. 2024: 20 000 Kč
Přihlášení po 15. 2. 2024: 23 000 Kč

Počet míst je omezen na 20 osob.

Zajímáte se o výcvik? Nebo si ještě nejste zcela jistí a potřebujete více informací? Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám rádi ozveme s dalšími detaily.

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.