Výcvik intervize

: 23.-24. března 2024 (Modul 1)
13.-14. dubna 2024 (Modul 2)
12.-13. října 2024 (Modul 3)
Místo konání: Praha
Jazyk: anglický s tlumočením

Metodu intervize (vzájemné kolegiální reflexe) vyvinul dánský psycholog Peter Mortensen, spoluzakladatel Dánského Institutu rodinné terapie (DFTI – Dansk Familieterapeutisk Institut, https://www.dfti.dk), a to ve spolupráci s řadou škol, které tuto metodu na svém pracovišti testovali. Jedná se o strukturovanou pracovní metodu pro odborníky, kterou lze na pracovišti zavést s využitím minimálních externích zdrojů. Tato metoda systematicky trénuje schopnost kolegů k sebereflexi, ke vzájemné podpoře a výměně zpětné vazby. Zkušenosti s ní, jako katalyzátorem profesního rozvoje jsou velmi pozitivní.

Zatímco supervize je z definice založena na rozdílech v kompetencích a rolích, intervize (kolegiální reflexe) se vyznačuje dialogem mezi odborníky, kteří jsou na stejné profesní pozici a dosahují podobnou úroveň profesních zkušeností a kompetencí.

Při intervizi je krátkodobým cílem vzájemně podporovat reflexi aktuálních pracovních potíží jednotlivce s pozorností, empatií a aktivní účastí. Dialog vybízí kolegy ke zpětné vazbě. V dlouhodobém horizontu je cílem této metody zvýšení profesní úrovně pracovníků, rozvoj kolegiality a zvýšení sebepojetí a duševní pohody při práci.

Stručně řečeno, intervize rozvíjí mezilidské dovednosti, a tedy profesní vztahové kompetence jednotlivce prostřednictvím opakované reflexe vlastní práce. Posiluje konstruktivní vztah k vlastním profesním slabinám a nedostatkům. Skupinová kolegiální reflexe neboli intervizní skupina však není skupina terapeutická ani skupina, jenž by se zaměřovala na podporu osobního rozvoje jednotlivce, a proto je důležité, aby obsah dialogů nevycházel ze soukromého života účastníků.

Výcvik probíhá ve třech modulech, každý modul sestává ze dvou dnů, tj. 6 plných dnů (40 výukových hodin). První modul vedou Jana a Juraj Hudecovi, zbylé dva moduly vede Peter Mortensen.

Podstatnou část výcviku tvoří praktický nácvik kolegiální reflexe. I proto se očekává, že účastníci v období mezi druhým a třetím modulem použijí prezentovanou pracovní metodu na svém pracovišti, aby si mohli vyzkoušet její použitelnost v každodenní praxi a následně mohli ve třetím modulu sdílet vlastní zkušenosti. Účastníci musí být také ochotni pracovat ve skupinách během výcviku i mezi jednotlivými moduly.

Každý den výcviku začíná v 9.00 hod. a končí v 17.00 hod. Přestávka na oběd je obvykle mezi 12.00 a 13.30 hod.

Pro koho je určen

  • Pro odborníky pracující s dětmi, dospívajícími nebo s celými rodinami, tj. pro pedagogické pracovníky ve školách a školkách, psychology a terapeuty, sociální pracovníky, rodinné poradce a podobné profese.

Kdo ho povede

Peter Mortensen,
psycholog, psychoterapeut, supervizor, lektor, konzultant, spoluzakladatel a donedávna i ředitel (2010–2023) Dánského Institutu rodinné terapie (DFTI – Dansk Familieterapeutisk Institut).

Peter již přes 35 let pracuje jako lektor a supervizor v oblasti experientální rodinné terapie, prvních 23 let působil po boku Jespera Juula. Školí rodinné terapeuty a supervizory v Dánsku, v minulosti také v Norsku, na Faerských ostrovech, v Rakousku, Grónsku, Chorvatsku a USA. Má bohaté zkušenosti s profesními skupinami, od práce s institucemi jako jsou školy, mateřské školy a jesle, až po regionální management v obcích. Kromě výuky a poradenství má od roku 1989 i soukromou praxi. Je tvůrcem metody vzájemné kolegiální reflexe (intervize).

Počet míst je omezen na max. 20 osob.

Zajímáte se o výcvik? Nebo si ještě nejste zcela jistí a potřebujete více informací? Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám rádi ozveme s dalšími detaily.

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.