Kdo nese odpovědnost?

Kdo nese odpovědnost?

Úryvek z knihy Agrese s podtitulem: Proč je pro nás i naše děti nezbytná

Autor: Jesper Juul

Za kvalitu vztahu mezi dvěma dospělými odpovídají vždy oba stejnou měrou – prosím, věnujte pozornost slovu odpovídají. Znamená to, že oba odpovídají za to, jakým směrem se jejich vztah bude vyvíjet, za nápravu chyb či nacházení nových a konstruktivnějších způsobů soužití. Tak mezilidské vztahy fungují. Avšak neznamená to, že obě strany nesou vinu! Oba udělali pro vztah to, co považovali za nejlepší, a přesto může nastat situace, v níž si uvědomí, že o sobě nevědí všechno nebo že se to, co dosud věděli, ukázalo jako nesprávné nebo neúplné.

Za kvalitu vztahu mezi dospělým a dítětem odpovídá vždycky ze sta procent dospělý. Stejnou měrou, jakou děti vztahy ovlivňují, za ně nejsou schopny být odpovědné. Nechápejte tuto větu jako morální výzvu ve prospěch slabšího článku vztahu. Poukazuje pouze na omezené kompetence dětí. Dalším omezením je neschopnost postarat se sám o sebe – fyzicky, emocionálně a duševně, a to přibližně do věku dvanácti let.

Dále platí, že za kvalitu vztahu mezi dětmi odpovídá vždy dospělý s výkonnou mocí. Nejde o morální hledisko založené na principu férovosti, nýbrž o skutečnost, která je daná. V organizacích stejně jako v rodinách to znamená odpovídat za vnitřní kulturu a atmosféru. Platí to pro každého – ať už jde o učitele, ředitele školy, sociálního pracovníka, předsedu strany, poštovního úředníka, nebo vychovatele. Můžete si vybrat, zda tuto svoji odpovědnost uznáte, nebo ji budete ignorovat, přesto ji máte. Nelze ji ani delegovat, ani demokratizovat.