Moc

My rodiče máme jedno společné: pro naše děti není vždy snadné s námi žít. Dostávají od nás hodně a také přitom ztrácejí část sebe. Rozvíjejí v naší přítomnosti schopnosti, které by v jiné rodině nemusely být schopny rozvíjet. Není důvod se cítit provinile nebo hrdě. V rodině tedy drží moc dospělí. Jednou z nejničivějších forem moci je bezmoc.