10 tipů pro vánoční klid

10 tipů pro vánoční klid

Autor: Ruth Hansen

specialistka na psychoterapii a supervizi, ředitelka a partnerka Dánského institutu rodinné terapie (DFTI)

1. Řekněte, na co se těšíte

Na co konkrétně se každý z vás nejvíce těší? Co je pro koho důležité? Co bylo v dřívějších letech nejzábavnější, nejpříjemnější, a co se naopak nepovedlo? To jsou důležité otázky, které bychom si měli sami i vzájemně klást, protože ve skutečnosti nevíme, čeho si každý z nás na Vánocích nejvíce cení. Velmi snadno si pak vytváříme mylné dohady a předpoklady, které vůbec nemusejí odpovídat skutečnosti. Pokud o svých očekáváních nemluvíme, hrozí, že budeme zklamaní nebo dojde ke zbytečným nedorozuměním.

2. Nechte rozhodnout hostitele

Jestli je něco, co se těžko opouští, pak jsou to tradice a zvyklosti, jak Vánoce slavit. Když se však sejde několik generací a rodin pohromadě, nelze se jednoduše vyhnout tomu, že tradice různých lidí budou různé. Když si dva lidé vyměňují manželský slib, propojují se dvě odlišné tradice. A když pak tento pár slaví Vánoce s ostatními páry a generacemi v rodině, je ve hře tradic mnoho. Budeme večeřet vepřovou pečeni, nebo kachnu, či kapra? Budeme tančit kolem vánočního stromku před mytím nádobí, anebo po něm? O tradicích a rituálech proto nechte rozhodnout hostitele.

3. Děkuji, ale ne

Než přijmete pozvání slavit Vánoce v kruhu přátel nebo rodiny, nejprve popřemýšlejte, nakolik jste vy sami otevření jiným způsobům, jak tyto svátky slavit. Pokud přitom zjistíte, že je pro vás těžké se oprostit od vlastních zvyklostí a představ o tom, jak by měly hezké Vánoce vypadat, zvažte, zda není lepší dané pozvání odmítnout – nebo sami přineste kapra či cokoli, co je pro vás natolik důležité, že si bez toho svátky neumíte představit. Nikdo kromě vás totiž nemůže odpovídat za to, zda vánoční zvyklosti jiných lidí přijmete a budete s to se z nich společně s nimi těšit. Jinými slovy, záleží jen na vás, zda si Vánoce užijete, nebo ne.

4. Odhoďte umělou vánoční náladu

Touha po vánoční pohodě, míru a klidu může vést k očekávání harmonie na takové úrovni, že ji nikdo nebude schopen naplnit. Ale každodenní konflikty probíhají i o Vánocích. Dejte prostor jiným názorům, než jsou ty vaše, a zajímejte se o ně, místo abyste se je snažili vytěsnit. Děti si velice snadno povšimnou, když se konflikty snažíme zakrýt umělou vánoční náladou. Okamžitě to odhalí a nemohou to vystát. Starší děti mohou protestovat a rodiče pak obvykle reagují naštváním. Říkají, jak moc se snaží, aby se Vánoce hezky povedly, a děti pak často obviní z nevděčnosti. Každodenní neshody však mají své místo i o Vánocích.

5. Zpomalte

Ujistěte se, že program Štědrého dne není příliš nabitý aktivitami a povinnostmi. Zkuste si udělat prostor pro nicnedělání nebo pro cokoli, na co máte chuť. Není potřeba být neustále aktivní ani se bez přestání vánočně rozveselovat dopředu naplánovanými aktivitami. Bylo by toho na všechny až moc. Nezapomeňte, že každý jsme jiný, někdo vyhledává spíše odpočinek, jiný upřednostní procházku, děti si občas potřebují jen tak samy hrát. Pokud máte potřebu neustále všechny jen bavit, můžete je tím otrávit.

6. Buďte přítomní tady a teď

Mnozí z nás jsou o Vánocích v jednom kole, máme naspěch, a přitom jako bychom nebyli duchem přítomni. Neustále jsme myšlenkami jinde nebo o něco napřed a ze všech sil se snažíme na nic důležitého nezapomenout: Nepřipeče se nám vánoční kapr? Těší se děti z Ježíška? Když jsou Vánoce za námi, často zjišťujeme, že všechno proběhlo, jak mělo… jen jsme si to celé moc neužili. Náš vnitřní i vnější vánoční klid však závisí na naší schopnosti být přítomen v daném okamžiku. Pokud nejsme přítomni, je to na škodu, i děti to velice dobře vycítí a není pro ně příjemné s námi být. Zkuste se proto i během Vánoc zastavit a uvědomit si, zda jste přítomní tedy a teď a zda vy i vaši blízcí cítíte, že trávíte svátky skutečně spolu.

7. Darujte vhodné dárky

Dávat dárky je krásný zvyk, je zřejmé, že nám to dělá velkou radost. Ale někdy můžeme, byť s těmi nejlepšími úmysly, přehnaně stavět svátky na dárcích a dávat jich příliš mnoho. Pokud dáváme více, než je zvykem, nebo se snažíme prostřednictvím dárků vyjádřit své pocity, snadno tím vyvineme na obdarovaného značný tlak. Může se cítit zavázán nebo mít potřebu projevit svůj vděk patřičnou radostí či nám dárek oplatit. Proto když někoho obdarováváme, měli bychom vždy počítat i s touto skrytou symbolikou, kterou k dárku „přibalujeme“. Je tedy důležité, abychom si dobře promysleli, jaký dárek komu darujeme.

8. Ponechte si jeden Štědrý večer

Rozvedení rodiče čelí o Vánocích zvláštní výzvě. Je tisíckrát důležitější se o Vánocích s bývalým partnerem vzájemně podporovat než se navzájem předhánět. Dětem by mělo být umožněno se na Štědrý večer strávený u tatínka těšit a mluvit s maminkou o tom, jak hezké to bude. Žádnému dítěti jistě neublíží, když bude tančit kolem vánočního stromku dvakrát, ale důležitější je, aby děti viděly, že si rodiče dokážou projevit vzájemnou úctu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je uspořádat jeden Štědrý večer místo dvou. Pravděpodobně se najde mnoho těch, kteří se mnou v tomto ohledu nebudou souhlasit, ale jeden Štědrý večer strávený pohromadě pomůže rodičům k tomu, aby Vánoce s ohledem na děti spíše podpořili, než aby je diskreditovali kvůli tomu, že proběhnou u bývalého partnera.

9. Dohodněte se na dárcích

Jste-li rozvedení, pokuste se při nákupu dárků pro své děti spolupracovat. Opět se vyhněte vzájemnému předhánění. Nebo se alespoň dohodněte na finančním rámci a zkoordinujte, kdo z vás co dětem koupí. Než samotné dárky je pro děti mnohem důležitější, když cítí, že maminka a tatínek nemají problém, když děti projeví z dárků od druhého rodiče radost.

10. Veselé Vánoce

Shrneme-li všech devět rad, je jasné, že obzvláště během Vánoc musíme otevřít svá srdce a dát prostor lásce, přijetí a respektu k odlišnostem těch druhých. Nechci na nikoho ukazovat prstem, chci jen zdůraznit, že přijetí a láska tento respekt k odlišnostem vyžadují. Poselstvím Vánoc je mír mezi lidmi. Pokud to budeme mít na paměti, naše Vánoce budou skutečně šťastné a veselé :-).