Workshop empatie

Rozvíjejte své vztahové kompetence tréninkem přítomnosti a empatie. Prožitkový třídenní workshop, který kombinuje praktická cvičení s teoretickým výkladem a vzájemnou reflexí.

Výcvik intervize

Intervize rozvíjí vztahové kompetence jednotlivce opakovanou reflexí vlastní práce. Jde o strukturovanou metodu, která systematicky trénuje schopnost kolegů k sebereflexi, ke vzájemné podpoře a výměně zpětné vazby.

Supervize pro lektory Familylabu

Skupinová supervize slouží k podpoře lektorů, pomáhá jim hlouběji porozumět filozofii a hodnotám Jespera Juula, tak aby je mohli šířit dál a inspirovat semináři rodiče nebo kolegy.

Výcvik vztahových kompetencí

Výcvik vám pomůže prohloubit znalosti v oblasti vztahových kompetencí. Přiblíží vám principy, které hrají důležitou roli v rodinné dynamice a umožní vám s dětmi vytvářet kvalitní vztahy.