Dialog

Kniha pomáhá porozumět principům dobré spolupráce pedagogů s rodiči, aby z ní měly co největší přínos děti.

Výcvik intervize

Intervize rozvíjí vztahové kompetence jednotlivce prostřednictvím reflexe vlastní práce. Posiluje konstruktivní vztah k vlastním profesním slabinám a nedostatkům.

Rekonstrukce rodinných hodnot

Videozáznam přednášky. Jesper Juul zde nabízí nové pohledy na rodinu a její hodnoty. Inspiruje účastníky ke změně myšlení a často i k částečnému nebo celkovému přehodnocení hodnot, které ve své rodině považují za důležité. Celkový čas: 1 hod. 26 min.

Kompetentní dítě

Videozáznamy čtyř přednášek Jespera Juula včetně závěrečné diskuse inspirované celosvětovým bestsellerem Your Competent Child (v češtině tato kniha vyjde pod názvem Kompetentní dítě) byly natočeny ve Švédsku. Celkový čas: 6 hodin. Určeno rodičům i odborníkům.

Výcvik vztahových kompetencí

Výcvik vám pomůže prohloubit znalosti v oblasti vztahových kompetencí. Přiblíží vám principy, které hrají důležitou roli v rodinné dynamice a umožní vám s dětmi vytvářet kvalitní vztahy.

Ne!

Kniha o hledání vlastní integrity a nastavování osobních hranic bez strachu z odmítnutí nebo neoblíbenosti.