Workshop empatie

Rozvíjejte své vztahové kompetence tréninkem přítomnosti a empatie. Prožitkový třídenní workshop, který kombinuje praktická cvičení s teoretickým výkladem a vzájemnou reflexí.

Výcvik intervize

Intervize rozvíjí vztahové kompetence jednotlivce opakovanou reflexí vlastní práce. Jde o strukturovanou metodu, která systematicky trénuje schopnost kolegů k sebereflexi, ke vzájemné podpoře a výměně zpětné vazby.

Kompetentní dítě

Videozáznamy čtyř přednášek Jespera Juula včetně závěrečné diskuse inspirované celosvětovým bestsellerem Your Competent Child (v češtině tato kniha vyjde pod názvem Kompetentní dítě) byly natočeny ve Švédsku. Celkový čas: 6 hodin. Určeno rodičům i odborníkům.

Výcvik vztahových kompetencí

Výcvik vám pomůže prohloubit znalosti v oblasti vztahových kompetencí. Přiblíží vám principy, které hrají důležitou roli v rodinné dynamice a umožní vám s dětmi vytvářet kvalitní vztahy.

Ne!

Kniha o hledání vlastní integrity a nastavování osobních hranic bez strachu z odmítnutí nebo neoblíbenosti.