Tady jsem! Kdo jsi ty?

Tady jsem! Kdo jsi ty?

O respektu a hranicích mezi dospělými a dětmi

Mezinárodní bestseller – 250 000 celosvětově prodaných výtisků.

Jak vnímáme sami sebe, přímo souvisí s tím, jak nás vidí ostatní lidé, zejména ti nejbližší. Cílem Jespera Juula je v této knize objasnit, jak se děti vymezují ve vztahu k dospělým a naopak. Vyzdvihuje přitom důležitost vzájemného poznávání a respektování osobních hranic.

Pokud chceme porozumět dětem nebo jakémukoliv jinému vztahu, je zcela zásadní, abychom nejprve rozuměli, jak důležitou roli hraje ve vztazích právě schopnost nastavovat si osobní hranice. Tato schopnost nevede, jak by se mohlo zdát, k získání odstupu od druhého. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Znát hranice své i toho druhého vede ve vztahu k větší vzájemné blízkosti a důvěře.

Zvýhodněné balíčky

Balíček knih:

Ne! a Agrese

jen za 670 Kč 619 Kč

Koupit společně