Jak předcházet agresi, násilí a jejich radikalizaci ve školách a školkách

Jak předcházet agresi, násilí a jejich radikalizaci ve školách a školkách

Manuál pro odborníky pracující s dětmi a mládeží

E-book ve formátu PDF. Počet stran formátu A4: 11. Vypracoval Jesper Juul.

Tento manuál popisuje, proč lze v dnešních školách a školkách očekávat vyšší míru násilí a agrese jako přímý následek zaujatého postoje většiny obyvatel vůči válečným uprchlíkům nebo přistěhovalcům. Nabízí způsoby, jak se učitelé i rodiče mohou s touto výzvou vypořádat. Manuál popisuje rozdílné, a přesto v mnohém shodné příčiny agrese, a to jak u českých dětí, tak u dětí pocházejících z uprchlických nebo přistěhovaleckých rodin. Poukazuje na potřebu nových výchovných a vzdělávacích přístupů. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl proveden žádný výzkum, jenž by se zabýval politickými a kulturními postoji vůči uprchlíkům a přistěhovalcům a vlivem těchto postojů na míru agrese a násilí u dětí a mládeže, jsou níže uvedené tvrzení a závěry založeny na profesních zkušenostech.

Manuál pojednává obecně o válečných uprchlících a přistěhovalcích, ale s ohledem na aktuální dění na Ukrajině jej lze číst v kontextu ukrajinské války a ukrajinských dětí, jež přicházejí do České republiky a které máme snahu začlenit do českých škol a školek. Původní text Jespera Juula proto česká pobočka Familylab ČR s.r.o., 1. 7. 2022 aktualizovala a termíny European/domestic children a white kids v textu nahradila spojením české děti, namísto European parents pak překlad užívá spojení čeští rodiče.

Po zakoupení e-booku vám na e-mail zašleme přihlašovací údaje pro přístup do členské sekce, kde si ho budete moci přečíst nebo stáhnout ve formátu PDF.

Zvýhodněné balíčky

Balíček knih:

Ne! a Agrese

jen za 670 Kč 619 Kč

Koupit společně