Dialog

Dialog

Profesionálně vedená spolupráce učitelů s rodiči

„Učitel nebo vychovatel často popisuje problémovou situaci tím, že mluví o tom, jak nemožní jsou rodiče. Je důležité, aby se zaměřil na opačnou stranu vztahu, tedy sám na sebe, protože jinak se staví do pozice, kdy toho může změnit jen velmi málo.“
(Elsebeth Jensen & Helle Jensen: Dialog)

Proč je spolupráce s rodiči důležitá, v čem spočívá a jak ji uskutečňovat? Kniha Dialog pomáhá porozumět principům dobré spolupráce pedagogů s rodiči, aby z ní měly co největší přínos děti. Je určena všem, kteří pracují v základních a mateřských školách či jeslích, inspirací může být také pro rodiče. Na příkladech z praxe rozebírá otázky: Jak řešit problémy, konflikty a názorové rozdíly? Jak vést rodičovskou schůzku nebo tripartitu? Jak spolupracovat, objeví-li se v dětském kolektivu šikana, anebo v období krize, jako je úmrtí v rodině či rozvod?

Dánské autorky Elsebeth Jensen a Helle Jensen objasňují, co jsou vztahové kompetence a jak je mohou učitelé a vychovatelé rozvíjet, aby na svých pracovištích utvářeli zdravé prostředí pro děti i dospělé. Dbají přitom na výuku, učení, výchovu a socializaci dětí. Vycházejí z nejnovějších výzkumů mezilidských vztahů a ze změny paradigmatu ve vývojové psychologii.

Vazba: pevná, šitá. Počet stran: 232

Reference

Zvýhodněné balíčky

Balíček knih:

Ne! a Agrese

jen za 670 Kč 622 Kč

Koupit společně