Trénink empatie u dětí

Trénink empatie u dětí

Žijeme v době, která je plná podnětů, takže člověk neví, co má dělat dřív. Žijeme rovněž obklopeni násilím a nepochopením. Podle autorů této knihy je úkolem všech, kdo se podílejí na výchově dětí, pěstovat jejich schopnost spočinout v sobě, vnímat vlastní pocity, navázat se sebou kontakt. Tak se děti naučí vcítit se nejen do sebe, ale i do druhého – prohloubí schopnost empatie, s níž se všechny děti rodí, ale ne každé dítě tuto dovednost rozvine.

K tomu autoři předkládají svůj model pěti přirozených kompetencí, jež souvisejí s tělem, dechem, srdcem, kreativitou a vědomím. V knize je vysvětleno, co je empatie, čím může přispět dnešnímu světu a jak ji konkrétně pěstovat. Významná část knihy se proto věnuje návrhům na cvičení empatie pro pedagogy, terapeuty či rodiče.

Jesper Juul je světově uznávaný dánský rodinný terapeut. Peter Hoeg je v současnosti snad nejpřekládanější a nejčtenější dánský spisovatel. Dalšími autory jsou Jes Bertelsen, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt a Helle Jensen.

Počet stran: 120

Reference

Zvýhodněné balíčky

Balíček knih:

Ne! a Agrese

jen za 670 Kč 622 Kč

Koupit společně