Kompetentní dítě

Kompetentní dítě

Cesta k novým rodinným hodnotám

Mezinárodní bestseller – 500 000 celosvětově prodaných výtisků.

Kniha je pomocníkem nejen pro rodiče, ale pro všechny, kteří žijí nebo pracují s dětmi. Nenabízí metody autoritativního rodičovství, které vedou děti k poslušnosti. Jesper Juul tento přístup důrazně odmítá. Zaměření na metody, pokud jde o rodičovství, je podle něj neefektivní, protože redukuje děti na zvířecí bytosti, které je třeba časem proměnit v bytosti lidské.

Místo toho vyzdvihuje rodičovství, které je zaměřeno na rozvoj dětí. Zcela zásadní roli zde hraje empatie a respekt k integritě druhého. Děti se jim potřebují učit, nikoli přísnou výchovou, ale prostřednictvím každodenních interakcí s dospělými, kteří tyto hodnoty zastávají.

Zvýhodněné balíčky

Balíček knih:

Ne! a Agrese

jen za 670 Kč 619 Kč

Koupit společně